På banken kan du få hjälp att välja en passande investeringsform
Posted By kontakt
Fem olika sparformer

Här kommer vi att gå igenom några olika strategier man kan ha för att spara pengar och få dem att växa. Hög avkastning = hög risk, det är grundregel man får acceptera.

Aktier och fonder

Om man är intresserad av att få avkastning på sina pengar så är aktier ett bra val. Samtidigt kan man välja att ta en väldigt hög risk, eller en ganska låg risk, eller något däremellan. Aktier är ett bra val oavsett om du vill göra kortsiktiga eller långsiktiga besparingar. Värdet på världens företag växer, och börsen stiger i och med det, även om den kan tappa kraftigt i värde under en lågkonjunktur. Efter ett börsfall återhämtar sig kursen, och stiger vanligtvis till en högre nivå än innan fallet. Tror man att det kommer att fortsätta så är aktier en utmärkt investering. Det finns dock vissa som tror att vi är nära en mycket djup ekonomisk kris som innebär ett större hot än tidigare börsfall. Ju mer insatt man är i aktiesparande desto bättre kommer man att göra ifrån sig.

Att spara i fonder innebär att man överlåter åt andra att förvalta aktiekapitalet mot en avgift. Man kan dock välja mellan ett stort antal olika fonder och även byta fond närsomhelst.

Sparkonto på banken

Pengarna är säkra på ett konto på banken men som investering är det inte särskilt lyckat. I Sverige får du bara en eller ett par procent i ränta. Det innebär att pengarna förlorar i värde på grund av inflationen. Om du har möjlighet att öppna ett sparkonto i ett land med högre ränta är inflationen också, med stor sannolikhet, högre.

Obligationer och optioner

En obligation är pengar som du lånar ut en viss tid till staten, ett större företag eller ett hypoteksinstitut. Pengarna är bundna i en viss tid. Ju längre tid desto högre blir din ränta. Räntan betalas ut löpande eller som en klumpsumma när löptiden gått ut. Premieobligationer är en särskild typ av obligation där du lånar ut pengar till staten och deltar i dragningar. Ett lotteri helt enkelt, där vinsterna är skattefria.

En option är en möjlighet att köpa till exempel aktier till fast pris, längre fram i tiden. För denna möjlighet betalar du en avgift. Du behöver inte genomföra köpet, säljaren har dock förbundit sig till att sälja till det överenskomna priset.

Låna ut pengar

Att som privatperson låna ut pengar mot ränta har blivit i ropet tack vare tekniska plattformar och företag som gör sådana transaktioner väldigt säkra. Det hela bygger på samma princip som taxiappen Uber, och Airbnb som är en tjänst som innebär att privatpersoner kan hyra ut semesterboende till andra privatpersoner. När du lånat ut pengar på detta sätt kan du välja att låna ut med hög ränta till en person med sämre kreditvärdighet, eller mot lägre ränta till någon som anses som väldigt kreditvärdig. Det är inte du själv utan företaget som tillhandahåller tjänsten som gör kreditprövningarna. Räkna med att få bättre ränta än när du lånar ut pengar till banken.

Investera i boende

Att köpa en fastigheten och sälja den några år senare har varit ett säkert framgångsrecept i ganska många år nu. För tillfället är läget lite mer osäkert eftersom prisutvecklingen på bostadsmarknaden rimligtvis inte kan fortsätta att skena. Att köpa ett hus i lite sämre skick, men i ett attraktivt område, är dock ett investeringsprojekt som kan passa dig som kan lite om hus.

Ett annat sätt att investera i en fastighet är skapa nya utrymmen som kan hyras ut. Idag är det tillåtet att bygga komplementbyggnader som kan användas på detta sätt.

 

 

lizen