Vad tror du, är vi på väg mot en lågkonjunktur?
Posted By kontakt
När det blir lågkonjunktur

Samhällsekonomin går i cykler. Vad än en professor eller en annan expert påstår om ekonomi så finns det en annan expert som påstår precis det motsatta. Här ska vi ändå försöka reda ut om det är så att vi är på väg mot sämre ekonomiska tider, eller om vi rentav befinner oss i en högkonjunktur som kommer att fortsätta ett tag till.

Vad innebär lågkonjunktur?

Termen konjunktur används för att bedöma det allmänna ekonomiska tillståndet i ett land. Lågkonjunktur innebär således att tillståndet är dåligt. Det är flera olika faktorer som avgör vad det är för rådande konjunktur. De tre viktigaste är tillväxt, arbetslöshet och inflation. Under en lågkonjunktur får man alltså räkna med att tillväxten sjunker, att arbetslösheten ökar och att det blir inflation. Börskursen kan rasa eftersom företagen tjänar mindre när tillväxten sjunker, och eftersom många investerare går över till säkrare sparformer än aktieplaceringar, alternativt väljer att hämta hem sina vinster som de gjort under högkonjunkturen. Stora börsfall kan alltså dels vara en konsekvens av att konjunkturen sjunker men även det som får konjunkturen att vända.

Hur kännbar en lågkonjunktur blir för dig som privatperson beror helt på vad du jobbar i för bransch och på vad du har för anställningsavtal. Om räntorna stiger kan det bli ett allvarligt läge för alla som har stora lån, och det är heller inte bra att ha för mycket kapital bundet i fonder och aktier. Däremot kan det vara mycket gynnsamt att köpa aktier när börsen fallit.

Vi är alltid på väg mot nästa lågkonjunktur

I skrivande stund, i augusti 2018, står sig Sveriges ekonomi ganska bra. Vi har haft en period av tillväxt. Det finns dock en del problem i landet och i vår omvärld, som ganska snabbt och ganska drastiskt skulle kunna förändra konjunkturen till det sämre. Man kan säga att vi är inne i ett ganska svårbedömt läge. Olika prognosmakare har helt enkelt olika uppfattning om vart konjunkturen är på väg.

Förr eller senare kommer det en lågkonjunktur. Det är något som man kan vara ganska säker på. Det är nu tio år sedan vi stod på botten av en djup lågkonjunktur och det innebär att det, rent statistiskt utifrån längden på tidigare cykler, finns en stor risk för att vi kommer att gå in i en period med ränteoro, fallande tillväxt och arbetslöshet inom ett par år. Det enda man kan vara ganska säker på är att lågkonjunkturen kommer, förr eller senare.

Vad kan vi förvänta oss av de kommande åren?

Ingen kan veta säkert vad som kommer att hända inom ekonomin. Inte ens vad som kommer att hända imorgon. Man pratar om lokala hög- och lågkonjunkturer, men ekonomi handlar om komplicerade system som samverkar med varandra på en global skala. De som, trots att det är så svårt, lyckas förutse precis när konjunkturen svänger åt ena eller andra hållet, har alla möjligheter att tjäna oerhörda belopp på sitt kunskapsförsprång.

Det finns dock saker som de flesta ekonomer och analytiker är ganska ense om gällande konjunkturen. Vi sammanfattar det i punktform:

  • Låg ränta och lågt värderad kronkurs gynnar tillväxten och därmed konjunkturen i Sverige. Om räntorna höjs och kronan värderas högre än idag kan risken för lågkonjunktur öka, om tillväxten påverkas negativt av detta.
  • Ekonomin i stora länder har mycket stor påverkan på konjunkturen i Sverige. Blir det lågkonjunktur i resten av EU och USA kommer även vi att dras med.
  • Politiska beslut kan ha stora konsekvenser på konjunkturen. Om USA inte genomför utlovade reformer kan konjunkturen falla snabbt.

 

 

lizen