Du kan försäkra dig mot bedrägerier online
Posted By kontakt
Välj rätt försäkring

Försäkringar kan sägas vara ett skydd mot otur eller negativa förändringar. Du märker dem bara när de verkligen behövs, men då kan de å andra sidan få en avgörande betydelse. Här kommer vi att gå igenom vad det är bra att tänka på när det gäller försäkringar.

Vad ingår i din försäkring?

Ärligt talat, vet du precis vad som ingår i dina försäkringar? Många gör inte det. Även om försäkringarna kanske inte utgör en stor utgiftspost är det bra att trimma sitt skydd så att man inte betalar mer än nödvändigt. Ännu viktigare är det kanske att försäkra sig så att man har ett tillräckligt försäkringsskydd, om olyckan skulle vara framme.

När kan man behöva ett extra högt försäkringsskydd?

Nästan alla svenskar har en hemförsäkring. Den ger inte bara skydd om något händer dig i hemmet utan även när du är ute och reser. När det gäller stöld eller åverkan på bohag så gäller hemförsäkringen upp till ett visst belopp. Du kan försäkra ditt bohag upp till ett högre belopp om det är värt mer än vad du kan få ut genom en vanlig hemförsäkring. I slutet av den här texten tar vi upp några speciella försäkringar som ger utökat skydd vid speciella tillfällen.

Jämför försäkringar

Utbudet av försäkringar är större idag än vad det någonsin tidigare varit. Fler banker och renodlade försäkringsbolag har givit sig in i leken. Det innebär att du vinner mycket på att jämföra försäkringar när du bestämt dig för vilken typ du vill ha. Orkar du inte sätta dig in i utbudet så kan du alltid vända dig till en försäkringsmäklare som hjälper dig med att välja rätt försäkringsskydd.

Olika typer av försäkringar

Förutom de vanligaste försäkringarna finns det en del specialförsäkringar. Här har vi valt att lista ytterligare några, med en kort förklaring till varje.

  • Arbetslöshetsförsäkring – Med en arbetslöshetsförsäkring får du ett större skydd mot inkomstbortfall i samband med arbetslöshet än vad du får genom din A-kassa.
  • Livförsäkring – En livförsäkring ger extra trygghet till dina närstående om du skulle avlida i förtid.
  • Villa- eller bostadsrättstillägg – Denna försäkring är ett tillägg till en vanlig hemförsäkring och ger extra skydd vid skador på bostaden.
  • Bilförsäkring – En trafikförsäkring är obligatorisk men därutöver kan du välja en hel- eller halvförsäkring som skydd mot olika missöden.
  • Socialförsäkring – Socialförsäkringssystemet är samhällets grundläggande skydd om du får barn, blir sjuk eller går i pension. Denna försäkring har alla automatiskt tillgång till.
  • Kollektivavtal – Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Det ger ett försäkringsskydd när du är på din arbetsplats men det kan, beroende på hur det är formulerat, även gälla i andra sammanhang.
  • Försäkring mot bedrägerier online – Ofta har du ett skydd mot bedrägerier genom din hemförsäkring. Det är dock möjligt att teckna en extra försäkring som träder i kraft om din vanliga försäkring inte hjälper fullt ut, vid till exempel en id-kapning.

 

 

lizen